Proponujemy współpracę w oparciu o zlecenie stałej obsługi prawnej lub w formie zlecenia obejmującego konkretne zagadnienie prawne (np. prowadzenie konkretnej sprawy, udzielenie porady, sporządzenie opinii, przygotowanie dokumentu).

Wynagrodzenie ustalamy z Klientem indywidualnie. Jego wysokość  uzależniona  jest od stopnia skomplikowania problemu prawnego oraz nakładu pracy. Oferujemy elastyczny system ustalania wynagrodzenia.

Proponujemy następujące rozwiązania:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – ustalone z góry, w stałej kwocie, niezależne od liczby godzin poświęconych na prowadzenie sprawy lub wykonanie  innej usługi
  • wynagrodzenie uwzględniające stawkę godzinową oraz liczbę godzin poświęconych na realizację zlecenia
  • rozwiązania mieszane

W przypadku niektórych spraw możliwe jest ustalenie wynagrodzenia przy uwzględnieniu premii za wynik.

Wynagrodzenie adwokatów nie obejmuje dodatkowych opłat, w tym opłat sądowych, wpisów, opłat administracyjnych czy kosztów dodatkowych usług (m.in. tłumaczenia, prywatne opinie biegłych).