Prawo własności intelektualnej

Świadczymy usługi z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa prasowego, know-how, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa.

  • doradzamy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • doradzamy w zakresie prawa własności przemysłowej
  • doradzamy w sprawach ochrony know-how
  • doradzamy w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
  • sporządzamy umowy przenoszące prawa autorskie oraz umowy licencyjne
  • reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej
  • sporządzamy umowy związane z działalnością twórczą