Prawo NGO

Świadczymy szeroki zakres usług na rzecz organizacji pozarządowych.

  • pomagamy przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji
  • doradzamy stowarzyszeniom i fundacjom w bieżących sprawach
  • prowadzimy sprawy rejestrowe KRS
  • reprezentujemy NGO przed organami administracyjnymi
  • reprezentujemy NGO przed sądami
  • opiniujemy i sporządzamy dokumenty (m.in. statuty, uchwały, regulaminy)
  • doradzamy w zakresie wolontariatu
  • doradzamy w zakresie prawnych aspektów źródeł finansowania NGO ( m.in. dotacje, darowizny, działalność gospodarcza, składki członkowskie)