Prawo konsumenckie

Świadczymy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

  • doradzamy w sprawach wzorców umownych i regulaminów
  • doradzamy w sprawach świadczenia usług drogą elektroniczną
  • prowadzimy sprawy w tytułu odpowiedzialności za wady towarów
  • reprezentujemy klientów w sprawach z tytułu rękojmi i gwarancji
  • reprezentujemy konsumentów w sprawach dotyczących naruszenia ich praw
  • doradzamy w zakresie identyfikacji praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • sporządzamy pisma