Prawo karne i karnoskarbowe

Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia.

  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu karnym i karnoskarbowych na wszystkich etapach
  • postępowania (śledztwo i dochodzenie w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowanie sądowe)
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniu wykonawczym (wykonywanie kary, odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary)
  • reprezentujemy Klientów w sprawach o wykroczenia
  • reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli subsydiarnych oraz oskarżycieli prywatnych w sprawach karnych
  • sporządzamy pisma (zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zażalenie, apelacja, kasacja, inne)