Prawo cywilne

Świadczymy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

  • doradzamy na etapie przygotowywania umów i innych dokumentów
  • prowadzimy sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
  • dochodzimy należności
  • reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki, naruszenie dóbr osobistych, błędy medyczne, zmarnowany urlop)
  • prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, inne sprawy rzeczowe)
  • doradzamy i prowadzimy sprawy dotyczące nieruchomości (obrót nieruchomościami, prawo wspólnot mieszkaniowych, prawo spółdzielcze)
  • doradzamy i prowadzimy sprawy dotyczące darowizn
  • prowadzimy sprawy z zakresu prawa sąsiedzkiego