Prawo administracyjne

Świadczymy usługi w zakresie prawa administracyjnego obejmującego m.in. takie dziedziny jak:

 • prawo budowlane
 • gospodarkę nieruchomościami
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • prawo samorządu terytorialnego
 • prawo oświatowe
 • prawo cudzoziemców
 • prawo zamówień publicznych
 • projekty unijne
 • prawo działalności kulturalnej
 • prawo turystyczne

W ramach świadczonych usług:

 • doradzamy w sprawach administracyjnych
 • sporządzamy odwołania od decyzji
 • sporządzamy skargi i zażalenia
 • reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej
 • reprezentujemy Klientów przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA)
 • redagujemy pisma wszczynające postępowanie