KANCELARIA
Grunwaldzka 76/78 Gdańsk
lokal 317
III piętro
  ADRES DO KORESPONDENCJI:
Marsz. F. Focha 22/5
80-156 Gdańsk