Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

W wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt: III SAB/Kr/42/14 z dnia 29 października 2014 roku Sąd doszedł do wniosku, że wobec braku oświadczenia pacjenta, że nie życzy sobie, by ktokolwiek miał dostęp do jego dokumentacji medycznej, uprzednio udzielone upoważnienie, choćby zostało udzielone w innej placówce medycznej, zachowuje moc i może stanowić podstawę udostępnienia […]

Kto pierwszy, ten lepszy! – czyli o prawie do oznaczenia przedsiębiorstwa

Oznaczeniem przedsiębiorstwa jest to, co indywidualizuje dane przedsiębiorstwo lub jego część. Dzięki oznaczeniu przedsiębiorstwo daje się odróżnić od innych przedsiębiorstw. Czymś innym jest firma, czyli oznaczenie samego przedsiębiorcy. Bardzo często jest tak, że firma przedsiębiorcy oraz nazwa przedsiębiorstwa są identyczne. Może się jednak zdarzyć i tak, że dany przedsiębiorca będzie prowadzić kilka różnych przedsiębiorstw i […]

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pracownik i pracodawca mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. Zawarcie takiej umowy powoduje, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
Umowa o zakazie konkurencji może dotyczyć zarówno okresu trwania stosunku pracy, jak i okresu po ustaniu stosunku […]

Zasiedzenie nieruchomości przez jednego z małżonków

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą jest posiadanie nieruchomości w sposób samoistny, a drugą upływ czasu potrzebny do zasiedzenia.
Samoistne posiadanie to takie, kiedy posiadacz włada rzeczą jak właściciel. Dotyczy to zarówno sfery faktycznej, czyli działań podejmowanych w odniesieniu do nieruchomości (ogrodzenie działki, uprawianie jej itp.) jak i sfery psychicznej w postaci zamiaru […]

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pracownik i pracodawca mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji. Zawarcie takiej umowy powoduje, że pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
Umowa o zakazie konkurencji może dotyczyć zarówno okresu trwania stosunku pracy, jak i okresu po ustaniu stosunku […]

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.